Osotua Shows

12:00 am -4:30 am
4:30 am -5:30 am
6:00 am -10:00 am
10:00 am -1:00 pm

Dira ya Kazi

Kevin Wekesa
Now Live
1:00 pm -1:15 pm

Anga za Osotua Mchana

Isaya Burugu
1:20 pm -2:00 pm
2:00 pm -3:00 pm
3:00 pm -7:00 pm

Osotua Express

Christabel Otsieno
4:00 pm -4:15 pm

Ang za Osotua Alasiri

Brigit Agwenge
4:20 pm -7:00 pm

Osotua Express

Christabel Otsieno
7:00 pm -7:15 pm

Anga za Osotua Jioni

John Waicua
7:30 pm -8:00 pm
8:15 pm -8:30 pm
8:30 pm -9:00 pm
9:00 pm -9:15 pm

Anga za Osotua Usiku

John Waicua
9:15 pm -12:00 am

Tulizo Show

Alex Leteipa
12:00 am -4:30 am
4:30 am -5:30 am
6:00 am -10:00 am
10:00 am -1:00 pm

Dira ya Kazi

Kevin Wekesa
Now Live
1:00 pm -1:15 pm

Anga za Osotua Mchana

Isaya Burugu
1:20 pm -2:00 pm
2:00 pm -3:00 pm
3:00 pm -7:00 pm

Osotua Express

Christabel Otsieno
4:00 pm -4:15 pm

Ang za Osotua Alasiri

Brigit Agwenge
4:20 pm -7:00 pm

Osotua Express

Christabel Otsieno
7:00 pm -7:15 pm

Anga za Osotua Jioni

John Waicua
7:30 pm -8:00 pm
8:15 pm -8:30 pm
8:30 pm -9:00 pm
9:00 pm -9:15 pm

Anga za Osotua Usiku

John Waicua
9:15 pm -12:00 am

Tulizo Show

Alex Leteipa
12:00 am -4:30 am
4:30 am -5:30 am
6:00 am -10:00 am
10:00 am -1:00 pm

Dira ya Kazi

Kevin Wekesa
Now Live
1:00 pm -1:15 pm

Anga za Osotua Mchana

Isaya Burugu
1:20 pm -2:00 pm
2:00 pm -3:00 pm
3:00 pm -7:00 pm

Osotua Express

Christabel Otsieno
4:00 pm -4:15 pm

Ang za Osotua Alasiri

Brigit Agwenge
4:20 pm -7:00 pm

Osotua Express

Christabel Otsieno
7:00 pm -7:15 pm

Anga za Osotua Jioni

John Waicua
7:30 pm -8:00 pm
8:15 pm -8:30 pm
8:30 pm -9:00 pm
9:00 pm -9:15 pm

Anga za Osotua Usiku

John Waicua
9:15 pm -12:00 am

Tulizo Show

Alex Leteipa
12:00 am -4:30 am
4:30 am -5:30 am
6:00 am -10:00 am
10:00 am -1:00 pm

Dira ya Kazi

Kevin Wekesa
Now Live
1:00 pm -1:15 pm

Anga za Osotua Mchana

Isaya Burugu
1:20 pm -2:00 pm
2:00 pm -3:00 pm
3:00 pm -4:00 pm

Osotua Express

Christabel Otsieno
4:00 pm -4:15 pm

Ang za Osotua Alasiri

Brigit Agwenge
4:20 pm -7:00 pm

Osotua Express

Christabel Otsieno
7:00 pm -7:15 pm

Anga za Osotua Jioni

John Waicua
7:30 pm -8:00 pm
8:15 pm -8:30 pm
8:30 pm -9:00 pm
9:00 pm -9:15 pm

Anga za Osotua Usiku

John Waicua
9:15 pm -12:00 am

Tulizo Show

Alex Leteipa
12:00 am -4:30 am
4:30 am -5:30 am
6:00 am -10:00 am
10:00 am -1:00 pm

Dira ya Kazi

Kevin Wekesa
Now Live
1:00 pm -1:15 pm

Anga za Osotua Mchana

Isaya Burugu
1:20 pm -2:00 pm
2:00 pm -3:00 pm
3:00 pm -7:00 pm

Osotua Express

Christabel Otsieno
4:00 pm -4:15 pm

Ang za Osotua Alasiri

Brigit Agwenge
4:20 pm -7:00 pm

Osotua Express

Christabel Otsieno
7:00 pm -7:15 pm

Anga za Osotua Jioni

John Waicua
7:30 pm -8:00 pm
8:15 pm -8:30 pm
8:30 pm -9:00 pm
9:00 pm -9:15 pm

Anga za Osotua Usiku

John Waicua
9:15 pm -12:00 am

Tulizo Show

Alex Leteipa
12:00 am -4:30 am
4:30 am -6:00 am
6:00 am -9:00 am

Kisima cha Wema

Norah Chepkoech
9:00 am -11:00 am
Now Live
11:00 am -1:00 pm

Ukumbi wa Vijana

Francis Wekesa
1:00 pm -1:15 pm

Anga za Osotua Mchana

Isaya Burugu
1:20 pm -2:00 pm
2:00 pm -4:00 pm

Osotua Viwanjani

Kevin Wekesa
4:00 pm -4:15 pm

Ang za Osotua Alasiri

Brigit Agwenge
4:20 pm -5:00 pm

Osotua Viwanjani

Kevin Wekesa
5:00 pm -7:00 pm
7:00 pm -7:15 pm

Anga za Osotua Jioni

John Waicua
7:20 pm -9:00 pm
9:00 pm -9:15 pm

Anga za Osotua Usiku

John Waicua
9:20 pm -12:00 am

Rhumba Brigade

Christabel Otsieno
4:30 am -6:00 am
6:00 am -10:00 am

Twende Kanisani

John Odhiambo
10:00 am -1:00 pm
Now Live
2:00 pm -4:00 pm
4:00 pm -6:00 pm

Olchorro Loo Supati

Alex Leteipa
6:00 pm -8:00 pm
8:00 pm -10:00 pm
10:00 pm -4:30 am
Share the love